Menu
Ez dago menurik egun horretan
Irekitzeko ordutegia
12:45 - 15:00 h
Ez dago menurik egun horretan
Irekitzeko ordutegia
12:45 - 15:00 h
Ez dago menurik egun horretan
Irekitzeko ordutegia
12:45 - 15:00 h
Egun honetan jantokia itxita egongo da
Egun honetan jantokia itxita egongo da

Jantokia: menua

 

Beste jantoki batzuk